Hakkımızda

osman_portre_1000x1500

Osman DURSUN

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Osman DURSUN 15 yılı aşkın mesleki tecrübeye sahiptir. B.O.S Yönetim Sistemleri Dan. Tic. Ltd.’ de yönetim sistemleri konusundaki uzmanlığı ile şirket ortağı ve yönetim sistemleri uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Yönetim sistemlerinin (kalite, tıbbi cihazlar, çevre, iş sağlığı ve güvenliği vb…) kurulması ve sürdürülmesi konularında danışmanlık, eğitim ve denetim çalışmaları ile uluslararası akreditasyona sahip belgelendirme kuruluşları adına “Baş Denetçi” olarak üçüncü taraf tetkik çalışmalarını sürdürmektedir.

CE markalaması konularında, özellikle AB gerekliliklerine uyum süreci ile eş zamanlı olarak geliştirilen ve uygulamaya alınan yasal gereklilikler konusunda eğitimler vermekte ve söz konusu yasal gerekliliklerin kuruluşlarda uygulanması konularında çalışmalar yapmaktadır. Yasal gerekliliklere uyum çalışmaları kapsamında işletmelere özel uygulama çözümlerinin geliştirilmesi ve etkin uygulamalarının sağlanması gerçekleştirilmiştir.

Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulmasında uzman olan Osman Dursun danışmanlık yaptığı kuruluşlarda süreçlerin tanımlanması, planlanması, başarı kıstaslarının belirlenmesi ve ölçülmesi için çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmaların sonuçlarından yararlanarak kuruluşun süreçlerini daha etkin şekilde yönetmesine katkıda bulunmuştur.

Özel çalışma alanlarının başında Tıbbi Cihaz üretimi ve satışı yapan kuruluşlarda risk değerlendirme çalışmalarının yapılması gelmektedir. Ürün güvenliği tehlikelerinin ve boyutlarının belirlenmesi, kuruluşa uygun risk değerlendirme yönteminin seçilerek ve/veya oluşturularak uygulanması, gerekli risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesi bahsedilen risk değerlendirme çalışmalarının ana modülleri olarak uygulanmaktadır.

mustafa_portre_originalMustafa KAHVECİOĞLU

ITU Metalurji Mühendisliği  lisans derecesine sahip Mustafa Kahvecioğlu 30 yıllık üretim ve kalite tecrübesi ile 2016 yılında B.O.S Yönetim Sistemleri Dan. Tic. Ltd. kadrosuna katılmıştır.

Yönetim sistemlerinin kurulması ve sürdürülmesi konularında danışmanlık ve denetim çalışmaları ile tıbbi cihazlar ile ilgili ürün belgelendirme ve uluslararası kayıt çalışmalarını sürdürmektedir. Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulmasında uzman olan Mustafa Kahvecioğlu danışmanlık yaptığı kuruluşlarda ürün gerçekleştirme süreçlerinin yanı sıra, risk yönetimi, teknik dosya hazırlama, ürün ve süreç validasyonları gibi çeşitli çalışmalar yürütmüştür.

Tıbbi cihazların yanı sıra , ısıtma sektörü, basınçlı kaplar gibi birçok AB direktifi hakkında çalışmaları olan Mustafa Kahvecioğlu,  söz konusu regülasyonların harmonize standartlarının teknik gerekliliklerinin sağlanması için de uzun yıllar çalışmıştır.

Gözde ÖZ

Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Gözde Öz, tıbbi cihaz sektöründe Kalite Güvence alanında uluslararası firma tecrübesine sahiptir. 2018 yılında B.O.S Yönetim Sistemleri Dan. Tic. Ltd. Kadrosuna katılmıştır.

Yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, uygulanması, global kalite yönetim sisteminin lokal entegrasyonu konularında deneyim sahibidir. Ayrıca Tıbbi Cihaz CE Teknik Dosya, Risk Analizi, Klinik Değerlendirme, Vijilans konularında bilgi sahibidir.