Denetim

Kadrosunda bulunan denetçi ve baş denetçiler ile ConsulTeam Medikal tarafsız bakış açısı ile ISO 13485,  MDR, IVDR ve AB Tıbbi Cihaz Direktifleri (93/42/EEC, 90/385/EEC, 98/79/EC)  ile Amerikan  FDA QSR – CFR Part 820 şartlarına göre  bağımsız denetim ve raporlama hizmeti sunmaktadır.

Denetimlerin temel amacını yasal ve standart gereklilikleri başta olmak üzere, ürün güvenliği ve ürün gerçekleştirme süreçlerinin iyileştirilmesi için, katma değer sağlayacak bir raporlama yapmaktır. Arzu edildiği takdirde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli düzeltici çalışmalar ile ilgili danışmanlık hizmeti de verilebilmektedir