Fizibilite Çalışmaları

Tıbbi cihaz sektörüne girmek veya yeni ürün portföyü oluşturmak isteyen firmalara, tasarım sürecinin ilk aşamalarından başlayarak tüm ürün gerçekleştirme süreçlerinde kullanabilecekleri fizibilite çalışmaları konusunda yardımcı olmaktayız.

Bu çalışma yasal gereklilik analizi, üretim hattı, ürün portföyü araştırma gibi birçok alt başlık altında gerçekleştirilebilmektedir.